Přihlásit

Rozvrhy hodin

pro školní rok 2019/20201. ročník |  2. ročník |  3. ročník |  4. ročník |  5. ročník
Časový plán vyučovacích hodin a přestávek
vysvětlivky zkratek předmětů

Škola se otevírá pro dojíždějící žáky v 645, ranní dohled zajišťuje příslušný pedagog dle rozpisu, školní družina končí v 1630 hodin.

1. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ M VV TV    
úterý M ČJ ČJ TV    
středa ČJ ČJ PRV AJ    
čtvrtek M ČJ PRV ČJ  
pátek ČJ M HV TV SH  

2. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ ČJ VV TV    
úterý M ČJ ČJ TV    
středa ČJ ČJ PRV M AJ  
čtvrtek ČJ M HV PRV    
pátek ČJ M TV SH  

3. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí ČJ ČJ PRV PRV TV TV
úterý M ČJ ČJ AJ AJ  
středa ČJ ČJ AJ M HV  
čtvrtek ČJ M PRV TV SH  
pátek ČJ M VV M  

4. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondilí M VL ČJ ČJ TV TV
úterý ČJ M AJ AJ  
středa M VL ČJ ČJ ČJ HV
čtvrtek ČJ TV SH  
pátek AJ M VV VV    

5. ročník

  1
740 - 825
2
830 - 915
3
935 - 1020
4
1030 - 1115
5
1120 - 1205
6
1210 - 1255
pondělí M VL ČJ ČJ TV TV
úterý ČJ M AJ AJ  
středa M VL ČJ ČJ ČJ HV
čtvrtek ČJ TV SH  
pátek AJ M VV VV INF   Časový plán vyučovacích hodinČasový plán přestávek
1. 740 - 825825 - 830
2. 830 - 915915 - 935
3. 935 - 10201020 - 1030
4. 1030 - 11151115 - 1120
5. 1120 - 12051205 - 1210
6. 1210 - 1255...


Vysvětlivky zkratek předmětů

 • AJ = Anglický jazyk
 • ČJ = Český jazyk
 • HV = Hudební výchova
 • M = Matematika
 • PČ = Pracovní činnosti
 • PRV = Prvouka
 • PŘ = Přírodověda
 • TV = Tělesná výchova
 • VL = Vlastivěda
 • VV = Výtvarná výchova
 • INF = Informatika

 • SH = Sportovní hry (nepovinný předmět)
 • VKZ = Výchova ke zdraví (nepovinný pěedmět)

© Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, Teplýšovice 45